Subscribe:

Bức thư thứ hai mươi tám

Giao thừa 1.1 năm Nhâm Thìn
Anh yêu! Năm mới - năm 2012 sẽ là năm hạnh
phúc của chúng ta.
Chúc anh một năm mới tốt lành và luôn yêu em.
Chúc anh hào hoa, say đắm và xinh đẹp nhưlà sự
cộng chung lại của tình yêu.
PHH.