Subscribe:

Bức thư thứ hai mươi mốt

23h45 ngày 26/9
Em đang xem một phim rất đau xót trong tập
phim Bao Chửng. Nhân vật chính là một danh tướng
tài năng cao quý, song nặng tình, cốchấp. Các nhân
vật xung quanh ông ta xuất thân tầm thường, căn bản
không biết cưxử đúng vịthếcủa mình, đối thủthì lưu
manh vô lại, còn Bao Chửng và Công Tôn Sách cơbản
chỉtra án, nhiều khi tỏra đáng ghét, cuối cùng đã làm
chết người hùng danh tướng ấy. Đã xem rồi xem lại và
buồn mãi. Nhưng nó đang rõ dần cho em một bài học
mà anh cũng nên biết: Cái gì dứt là dứt hẳn. “Quân tử
dây dưa với tiểu nhân thì gặp rắc rối”.
Em xem xong phim lúc 9h và ngủmột mạch tới
sáng. Vừa thức dậy, mới biết là mình đã quên xem thời
sựvà phim lúc 23h.
Anh đến trường Luật thếnào, có vui không? Ngày
mai mấy giờanh đến? Thôi em lại buồn ngủrồi, em
ngủtiếp đây. Hãy hôn em.
Bỗng nhớthưnhắn: “Sắp ngủrồi, còn hôn gì nữa”,
lại thấy buồn cười.
Em chỉmong cái ông gì ấy đi địa phương đến giữa
tháng 12 hãy mời anh. Cảm ơn anh vì hoa hồng vàng
rất đẹp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét